Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Analizy

Doradztwo inwestycyjne

 

Departament Analiz opracowuje dla Klientów Millennium DM S.A. raporty analityczne, zapewniając rzetelność oraz poufność zawartych w nich rekomendacji i informacji:

  • raporty analityczne dla spółek dopuszczonych do obrotu regulowanego; każdy raport zawiera analizę finansową, wycenę i rekomendację:
      - "IPO" - analiza emisji pierwotnej
      - "Initial coverage" - pierwszy obszerny raport na temat spółki
      - "Update" - krótka aktualizacja co kwartał
  • analizy na zlecenie.

Pełne analizy udostępniane są Klientom Millennium DM S.A. , którzy spełniają warunek odpowiedniego obrotu na rachunku. Wysokość realizowanego obrotu ustalana jest przez Prezesa Millennium DM S.A. i podawana do wiadomości w formie komunikatu.
Wszystkim Inwestorom oferujemy skróconą wersję analizy (ograniczoną do pierwszej strony), którą upubliczniamy po 7 dniach od jej wydania.

Departament Analiz

Marcin Materna, CFA – banki i ubezpieczenia

Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl
Adam Zajler – przemysł, technologie, media Expert

+48 22 598 26 88

adam.zajler@millenniumdm.pl

Marcin Palenik, CFA  handel detaliczny, biotechnologia, surowce, branża spożywcza

Specjalista

+48 22 598 26 71

marcin.palenik@millenniumdm.pl

Grzegorz Gawkowski – fundusze inwestycyjne

Makler Papierów Wartościowych

+48 22 598 26 05

Grzegorz.gawkowski@millenniumdm.pl

Łukasz Bugaj, CFA – fundusze inwestycyjne

Doradca inwestycyjny

+48 22 598 26 59

Lukasz.bugaj@millenniumdm.pl

 Niniejsze publikacje zostały przygotowane przez Millennium DM S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium DM S.A. , nie stanowią reklamy ani oferowania papierów wartościowych. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. jest zabronione.
Niniejsze publikacje zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium DM S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium DM S.A. bez uzgodnień ze Spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium DM S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Millennium DM S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. Millennium DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszych analizach.

Organizacje