Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Telefony

Kancelaria (0 22) 598-26-00/01 kancelaria@millenniumdm.pl

 

Z A R Z Ą D

Sekretariat Zarządu (0 22) 598-26-00/01
fax. (0 22) 898-32-02
Biuro Prawne 
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01
Departament Kontroli Wewnętrznej 
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01
Biuro Wspomagania Administracyjnego 
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01

 

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY

Dyrektor
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01
Animator Obrotu (0 22) 598-26-21

 

 
DEPARTAMENT TRANSAKCJI RYNKU KAPITAŁOWEGO
Dyrektor 
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01

 

DEPARTAMENT ANALIZ

Dyrektor
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01
  (0 22) 598-26-82
  (0 22) 598-26-58
  (0 22) 598-26-05

 

DEPARTAMENT OPERACJI I ROZWOJU

Dyrektor
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01
Wydział Rozliczeń i Obsługi Sesji 
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01
Zespół Zarządzania Produktami
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01
Zespół Informatyki
(łączy Sekretariat)
(0 22) 598-26-00/01

 

NUMERY TELEFONÓW DO SKŁADANIA ZLECEŃ TELEFONICZNYCH

Warszawa 801-601-601 Numer jest aktywny również dla połączeń z telefonów komórkowych lub (022) 598 26 87

 

NUMERY TELEFONÓW DO SKŁADANIA ZLECEŃ FAKSOWYCH

Warszawa (0 22) 898 31 58

Organizacje