Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Rynki zagraniczne

Usługi maklerskie - rynki zagraniczne


Millennium DM świadczy usługę pośrednictwa w zakresie nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych od stycznia 2009 r. Przy obsłudze zleceń na rynki zagraniczne biuro współpracuje z jednym z wiodących międzynarodowych brokerów zagranicznych. Zlecenia przyjmowane są przez Departament Klientów Instytucjonalnych telefonicznie i faksowo w godzinach pracy Departamentu. 

Warunki dla Klienta dla uruchomienia usługi:

  • usługa jest świadczona dla klientów będących finansowymi klientami instytucjonalnymi;
  • posiadanie rejestru papierów wartościowych w banku powierniczym – wówczas zagraniczne papiery wartościowe są przechowywane i ewidencjonowane na rachunku powierniczym;
  • zawarcie z Millennium DM Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
  • zawarcie z Millennium DM Umowy o świadczenie usług maklerskich na rynkach zagranicznych.Dostępne rynki zagraniczne: 

Frankfurt

Paris

London

Vienna

Prague

Budapest

Istambul

Amsterdam

Brussels

Copenhagen

Helsinki

Stockholm

Zurich

Madrit

Lisboa

Milan

Athenes

NYSE

NASDAQ

AMEXD

Toronto

Tallin

Tokyo

Ryga

Vilnus

Luksemburg

Oslo

Bukarest
Dokumenty związane:

Organizacje