Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Pakiet Prestige

 

Promocja


Millennium DM wprowadził następującą ofertę dedykowaną dla aktywnych i wymagających Inwestorów:
 

 • bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego
 • bezpłatne obowiązywanie aneksu odraczania terminu płatności
 • bezpłatne udostępnienie w serwisie informacyjnym w czasie rzeczywistym serwisu REUTERS i PAP
 • bezpłatne udostępnienie w serwisie internetowym w czasie rzeczywistym karnetu zleceń giełdowych
 • bezpłatne korzystanie z aplikacji firmy Statica
 • opłata 0 zł za udostępnienie analiz i rekomendacji inwestycyjnych Millennium DM, codziennych komentarzy z rynku polskiego i zagranicznych rynków kapitałowych, komentarzy makroekonomicznych, wykresu dnia analizy technicznej*
 • atrakcyjne warunki korzystania z prowizji liniowej:
  • max 0,3% od zrealizowanych transakcji na akcjach we wszystkich kanałach składania zleceń
  • max 0,15% od zrealizowanych transakcji na obligacjach we wszystkich kanałach składania zleceń
  • max 7 zł od zrealizowanych transakcji na kontraktach terminowych i opcjach we wszystkich kanałach składania zleceń
 • atrakcyjne warunki linii kredytowej Szczegóły
 • lokata overnight wolnych środków pieniężnych
 • indywidualna opieka pracownika Millennium DM zapewniająca szybką i kompetentną odpowiedź na wszelkie pytania, pomoc w załatwianiu formalności, pilnowanie terminów na rachunku inwestycyjnym w zakresie korzystania z promocji i prowizji, praw z papierów itp.Oferta kierowana jest do osób fizycznych spełniających jeden z poniższych warunków:
 

 • łączne obroty akcjami w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 6 mln zł
 • obroty akcjami w jednym z ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 1,5 mln zł
 • średnie miesięczne obroty akcjami za ostatnie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 600 tys. złZ Pakietu Prestige mogą także skorzystać nowi oraz dotychczasowi klienci Millennium DM. Wystarczy że:

 • na rachunku inwestycyjnym posiadają aktywa w wysokości 100 tys. złotych oraz
 • zadeklarują osiągnięcie obrotów w wysokości 600 tys. złotych w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym po dniu złożenia wniosku.


Okres próbny korzystania z Pakietu Prestige obejmuje okres do końca następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu w którym inwestor złoży wniosek.Dodatkowe warunki oraz pozostałe szczegółowe zasady skorzystania z promocji Pakiet Prestige zawarte są w Komunikacie Zarządu Millennium DMPoniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych opłat i prowizji płaconych przez Inwestorów korzystających z Pakietu Prestige:
 

  Pakiet Prestige
Zawarcie umowy 0 zł
Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie) 0 zł
Obowiązywanie aneksu odroczonej płatności (kwartalnie) 0 zł
Notowania GPW - 1 oferta 0 zł
Notowania GPW - 5 ofert 0 zł
Notowania GPW - karnet zleceń 0 zł
Serwis PAP 0 zł
Serwis Reuters 0 zł
Dostęp do aplikacji Statica 0 zł
Dostęp do analiz giełdowych 0 zł*
Prowizja akcje 0,30% max
akcje / internet 0,30% max
obligacje 0,15% max
obligacje / internet 0,15% max
kontrakty terminowe i opcje 7 zł max
kontrakty terminowe i opcje / internet 7 zł max
wysyłanie SMS news 0 zł

 

* po uzyskaniu obrotów w wysokości minimum 500 sztuk w przypadku kontraktów terminowych oraz opcji lub minimum 300000 zł w przypadku pozostałych instrumentów finansowych w ciągu 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych i po podpisaniu umowy

Tabela Opłat i Prowizji

Organizacje