Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Wydawca treści

Podstawowe dane

1. Podstawowe dane

 

Adres Centrali Millennium Domu Maklerskiego: 

Ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

e-mail: kancelaria@millenniumdm.pl

Numer KRS: 0000 0533 22

Numer REGON: 011138260

Numer NIP: 526 10 28 684

Wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000,00 ZŁ2. Millennium Dom Maklerski S.A. jest członkiem Izby Domów Maklerskich, a jego działalność podlega zasadom Kodeksu Dobrych Praktyk Domów Maklerskich. 

3. Struktura organizacyjna. Pobierz

4. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Pobierz

5. Okresowa ocena stosowania przez Millennium Dom Maklerski SA Zasad Ładu Korporacyjnego Pobierz

6. Komunikat z 10 marca 2021 r. w zakresie strategii Millennium Domu Maklerskiego SA dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz skutków podjętych decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Pobierz

Organizacje