Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Komentarze

Komentarze

 

Komentarze Millennium DM
Komentarz Data Pobierz
Raport dzienny 24.09.2021 Pobierz
Raport dzienny 23.09.2021 Pobierz
Raport dzienny 22.09.2021 Pobierz
Raport dzienny 21.09.2021 Pobierz
Raport dzienny 20.09.2021 Pobierz
Raport dzienny 17.09.2021 Pobierz
Raport dzienny 16.09.2021 Pobierz
Raport dzienny 15.09.2021 Pobierz
Raport dzienny 14.09.2021 Pobierz
Raport dzienny 13.09.2021 Pobierz
Komentarze Banku Millennium
Komentarz Data Pobierz
Makro i rynek 24.09.2021 Pobierz
Makro i rynek 23.09.2021 Pobierz
Makro i rynek 21.09.2021 Pobierz
Makro i rynek  - komentarz tygodniowy 20.09.2021 Pobierz
Ceny w przemyśle rosną coraz silniej 20.09.2021 Pobierz
Makro i rynek 20.09.2021 Pobierz
Czy firmy ograniczają zatrudnienie dostosowując je do obniżonych możliwości produkcyjnych? 17.09.2021 Pobierz
Makro i rynek 17.09.2021 Pobierz
Makro i rynek 16.09.2021 Pobierz
Makro i rynek 15.09.2021 Pobierz
Makro i rynek 14.09.2021 Pobierz
Makro i rynek - komentarz tygodniowy 13.09.2021 Pobierz

 

ZAINSTALUJ program do otwierania plików PDF Acrobat Reader (8,6 MB)

 Niniejsze publikacje zostały przygotowane przez Millennium DM S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium DM S.A. , nie stanowią reklamy ani oferowania papierów wartościowych. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. jest zabronione.
Niniejsze publikacje zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium DM S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium DM S.A. bez uzgodnień ze Spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium DM S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Millennium DM S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. Millennium DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszych analizach.

Organizacje