Witamy

Jak zostać klientem Millennium DM?

Zapraszamy Państwa do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Millennium DM. Proponujemy do wyboru trzy sposoby przeprowadzenia tej operacji:
1. Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium DM
2. Osobiście w placówce Banku Millennium Prestige (dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających równocześnie Konto Osobiste Prestige w Banku Millennium)
3. Drogą korespondencyjną

Nowości

Oferta standardowa

 

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych opłat i prowizji płaconych przez Inwestorów korzystających z prowizji liniowej 
 

Oferta Standardowa Standard Premium Profit Prestige
A B C D

Zawarcie umowy

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)***

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)****

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

Obowiązywanie aneksu odroczonej płatności

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Dostęp do analiz giełdowych

0 zł*

0 zł*

0 zł*

0 zł*

0 zł*

0 zł*

0 zł*

Prowizja

akcje

0,94%

0,89% - 0,70%

0,69% - 0,50%

0,49% - 0,40%

0,39% - 0,38%

0,37%

0,36%**

akcje / internet

0,38%

0,38%

0,37%

0,37%

0,36%

0,34%

0,32%**

obligacje

0,29%

0,29%

0,24%

0,24%

0,24

0,20%

0,20%**

obligacje / internet

0,20%

0,20%

0,19%

0,19%

0,19%

0,18%

0,18%**

Kontrakty na indeksy

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

11 zł

11 zł**

Kontrakty na indeksy / internet

9,00 zł

9,00 zł

8,50 zł

8,50zł

8,50 zł

8,00 zł

8,00**

Kontrakty na indeksy daytrading

6,00 zł

6,00zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

Kontrakty na akcje, obligacje, WIBOR i waluty

9,00 zł

9,00zł

9,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

8,00 zł **

Kontrakty na akcje, obligacje,  i waluty / internet

6,00 zł

6,00zł

5,50 zł

5,50 zł

5,50 zł

5,00 zł

5,00 zł **

Kontrakty na akcje, obligacje,  i waluty / Internet daytrading

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

 

* po uzyskaniu obrotów w wysokości 300 tys zł w ciągu 6 miesięcy i po podpisaniu umowy

** lub prowizja negocjowana

*** Rachunki, na których w danym kwartale Inwestor korzystał z usług zdalnych oraz wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) Regulaminu świadczenia usług maklerskich

**** Rachunki, na których w danym kwartale nie wystąpiły żadne operacje ewidencyjne związane z obsługą zleceń, dokonywaniem wypłat, lokatami overnight oraz innymi dyspozycjami Inwestora oraz Rachunki, na których w danym kwartale Inwestor korzystał z usług zdalnych oraz wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) Regulaminu świadczenia usług maklerskich.

Warunki zwolnienia z opłat za notowania i serwis reuters 

Tabela Opłat i Prowizji

Organizacje